Extra Provtagningar

Lugn&Ro Hälsokontroll

I bland kan du som patient uppleva att du behöver ta specifika medicinska prover som t.ex din aktuella läkaren har bedömt inte är medicinskt motiverade eller du har på annat sätt upplevt att dessa prover måste tas. Då erbjuder vi möjligheten att ta vissa prover.

Detta gäller provtagningar som inte är medicinskt intiterade och därför heller inte är subventionerade.

Ring vår mottagning eller se vidare på vår webdoktor angående priser som kan variera väldigt mycket beroende på prov.

till webdoktor