Sedan januari 2017 är du nu möjligt för dig att få 50% skattereducerad omsorg och service utan inblandning av kommunens biståndsavdelning. Du kan även blanda privat och offentligt finansierade tjänster.

Lugn&Ro Omsorg

Lugn&Ro PrivatOmsorg

Lugn&Ro Omsorg bedriver kommunalt finansierad hemtjänst i flera kommuner i Stockholm Norrort. Vi erbjuder också Lugn&Ro PrivatOmsorg för privatbetalande i samtliga kommuner i Stockholm Norrort och i Stockholm.

Det är ditt val även här.


Ring oss om du vill veta mer.

020 - 118 118Guldentrén för alla

Vi håller ihop din vård och omsorg.

Lugn&Ro arbetar personcentrerat med hög kontinuitet där vi alltid tillsammans med dig koordinerar din vård och omsorg. Så når vi en tillgänglig trygghet.