Skattereduktion

Lugn&Ro Service

Skattereduktion är idag ett väletablerat sätt att stimulera hushållsnära tjänster att utföras i den reguljära marknadsekonomin. I hushållsnära tjänster ingår som namnet låter de mesta vardagliga sysslorna i ett hushåll såsom städning o tvätt, trädgårdsarbete m.m

Läs mer på Skatteverkets hemsida

 • Vad är Direktavdraget?

  • Direktavdraget för hushållsnära tjänster har införts för att underlätta för köparen att köpa dessa tjänster utan en massa krångel med Skatteverket.
  • Det innebär att du som köpare av dessa tjänster får skattereduktionen direkt vid köptillfället.
  • Våra priser är bruttopriser inklusive moms (fakturapris).
  • Du har rätt till 50 %  reduktion för utfört arbete för hushållsnära tjänster.
  • Arbetet motsvarar ofta 95 % av fakturabeloppet.
  • Material och inställelsekostnad är inte underlag för skattereduktion.
  • Vi som leverantör av tjänsten ordnar med reduktionen hos Skatteverket. Visserligen blir det lite merarbete för oss men vi får fler och gladare kunder.
 • Hur stor är skattereduktionen?

  • Skattereduktionen är maximalt 50 000kr per person och år.
  • Det gäller för personer med taxerbara inkomster.
  • Skatteverket har information om hur mycket du utnyttjad av din reduktion.
  • Flera personer i samma hushåll kan nyttja denna skattereduktion.
 • Hur fakturerar ni mig?

  • Den faktura du får är enkel och överskådlig och beskriver dels vilka tjänster vi utfört och vilka som är skattereduktionsgrundande (dvs det mesta).
  • Inställelseavgifter eller material är inte underlag för skattereduktion
  • Du har sedan två betalningsalternativ, ett med fullt belopp och ett med skattereduktion.
  • Har du redan utnyttjat hela ditt belopp dvs köpt tjänster för 100 000 kr och fått 50 000kr i skattereduktion så måste du sedan betala hela fakturabeloppet. Men det innebär i så fall att du köpt tjänster för mer än 8300 kr per månad i snitt.
 • Fakturering

  • Fakturanetto är 14 dagar vi påbörjat uppdrag.
  • Uppdraget är tydligt specificerat på fakturan.
  • För hushållsnära tjänster utgår skattereduktion. Kunden betalar då 50% av vårt pris. Kunden måste då vara berättigad till Skattereduktion.
  • Lugn & Ro ombesörjer med Skattereduktionen. Fakturan är tydligt specificerat angående reduktionen.
  • Vi är momsregistrerade och har F-skattesedel

Garanti Hemservice

Lugn&Ro Service

Lugn&Ro HemService garanterar att arbetet i ditt hem blir professionellt utfört. Vi har lång erfarenhet från hushållsnära tjänster och referenser finns att tillgå vid förfrågan. Med vår omfattande kvalitetsgaranti och fördelaktiga pris för tjänsten hoppas vi att du ska bli nöjd med vårt upplägg och arbete.

Kvalitets-, Nöjdhets- och Trygghetsgaranti

Kvalitet uppnås inte bara av att vi säger så. Vi lyssnar på våra kunder och förbättrar oss ständigt. Lika viktigt är att vi följer rådande arbetsmarknadslagar med skyddsnät för vår personal. Därför kan vi lämna en kvalitetsgaranti på hela vår verksamhet.

Att arbetet blir gjort  i sig med kvalitet är en självklarhet för oss, men du ska också bli nöjd. Vi  åtgärdar omedelbart brister. Därför kan vi avge en nöjdhetsgaranti.

Pris och kvalitet för hemservice är viktigt, men är inte allt. Vem släpper in en "främling" i sitt hem utan att veta att man har garantier för en korrekt hantering av dina nycklar eller respekt för ditt hem? Hos oss kan du också känna dig helt trygg med att vi även är fullt försäkrade. Därför lämnar vi en trygghetsgaranti.

Image

Kvalitet

Lugn&Ro arbetar professionellt med kvalitet och arbetsmiljö

 • Vi har erfaren personal
 • Svensktalande personal
 • Vi har ledningssystem för kvalitet
 • Vi har ledningssystem för arbetsmiljö
 • Miljöpolicy och certifiering 14001
 • Rutiner för nyckelhantering
 • Rutiner för sekretess


Nöjdhet

Du är vår uppdragsgivare och vill ha det på ditt sätt.

 • Flexibel tjänst
 • Förhandlingsbara uppdrag
 • Vi ordnar med skattereduktion
 • Vi ansvarar för städmaterial
 • Vi ger garanti på arbetet
 • Vi åtgärdar brister direkt.


Trygghet

Vi har heltäckande försäkringar för vårt arbete

 • Vi har ansvarsförsäkring
 • Vi har nyckelförsäkring
 • Vår personal är försäkrade
 • Vi har kollektivavtal
 • Integritet och diskretion
 • Vi har F-skattesedel
 • Säkerhetstestad personal