För att stärka allmänhetens förtroende för vård och omsorg i privat regi har vi med Vårdföretagarna ingått en överenskommelse kring transparens och öppenhet i vård och omsorg. Nedan presenterar vi därför för allmänheten sammandrag av intressant information om vårt företag. Informationen finns i andra publika källor och/eller på denna webbplats.

Ägare Lugn&Ro

Transparens och öppenhet i vården


Kontaktinformation

Lugn&Ro Sverige AB

Edebovägen 130, 763 91 Hallstavik

kontakt@lugn-och-ro.se

roger.svensson@lugn-och-ro.se

Ägare

Familjen Svensson Rissanen

Dr. Alf Holmgren

Styrelse

Roger Svensson (VD, Ordf)

Tove Svensson Rissanen (vice VD)

Isabella Svensson Rissanen

Sirpa Rissanen

Bolagets resultat

Öppna källor: Bolagsverket och t.ex. www.allabolag.se

2017: Omsättning 29,2 mSEK, Vinstmarginal 1,3%  Resultat 240 tSEK

2016: Omsättning   27,0 mSEK, Vinstmarginal -1,9% Resultat -716 tsek

2015: Omsättning   21,2 mSEK, Vinstmarginal 1,3%  Resultat 107 tSEK

2014: Omsättning 14,8 mSEK, Vinstmarginal 1,6%  Resultat 192 tSEK

2013: Omsättning   6,6 mSEK, Vinstmarginal 8,0% Resultat 481 tsek

2012: Omsättning   2,5 mSEK, Vinstmarginal 4,9%  Resultat 16 tSEK

Basfakta om verksamheten

Lugn&Ro är en utförare som verkar inom Lagen om Valfrihet (LOV).
Hos Lugn&Ro gäller Tillgänglig Trygghet. Med Tillgänglig menar vi att det ska vara lätt att nå oss och att du når rätt kompetens när du behöver den. Med Trygghet menar vi att du ska känna förtroende för oss och vår kompetens.

Lugn&Ro har auktorisation att bedriva hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab i Norrtälje Kommun (Kundvalet).
Lugn&Ro har auktorisation att bedriva hemtjänst i Täby Kommun (Kundvalet).
Lugn&Ro har auktorisation att bedriva hemtjänst i Danderyd Kommun (Kundvalet).
Lugn&Ro har auktorisation att bedriva husläkarmottagning (vårdcentral) i Norrtälje Kommun (Vårdvalet).
Lugn&Ro bedriver en relativt integrerad verksamhet mellan ovan auktorisationer för att uppnå rätt kompetens i rätt tid.

Lugn&Ro har ca 3500 listade patienter på mottagningen och ca 150 brukare i övrigt.

Självdeklaration

För att kvalitetssäkra vår verksamhet använder vi oss av ett kvalitetsledningssystem och följer Socialstyrelsens rekommendationer SOFS 2011:6 för ledningssystem. Följsamheten är dessutom krav vid alla auktorisationer vi avtalat med kommuner och landsting vi verkar i. Vi avger även årligen en patientsäkerhetsberättelse.

Patient- och brukarundersökningar

Verksamhetens kvalitetsresultat finns att hämta i öppna officella källor presenterade av kommuner, landsting och myndigheter såsom t.ex Socialstyrelsens ”Äldreguiden”.

Personalinformation

Lugn&Ro har ca 60 medarbetare varav vissa är under säsong (t.ex sommartid).
Vi har läkarspecialister inom allmännmedicin, invärtesmedicin, geriatrik, företagshälsovård, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, ergonom, sjukgymnast. Ca 40 personer arbetar inom hemtjänsten.
Sjuktalen är under 1%.
Lugn&Ro har kollektivavtal med Vårdföretagarna (Almega)