vård

Lugn&Ro Privat Omsorg

Vi har ett brett utbud av tjänster med vård i den omsorg vi även erbjuder privat som annars utförs i primärvården. Du möter då vår erfarna personal som har en helhetssyn på din vård och omsorg med stor erfarenhet att arbeta med seniorer inom vård och omsorg.

Omsorgspersonalen kan efter behov utföra medicinska eller paramedicinska insatser delegerat av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Även här har vi en personcentrerad service av hög kontinuitet.

Vård är inte skattereducerad

Notera att den vård vi ger inte är skattereducerad. Dock tar vissa av sådana vårdtjänster mycket kort jämfört med eventuella omvårdnaden insatser du har.

expempel på tjänster med vård

stödstrumpor

medicingivning

ögondroppar

omläggningar

pk-prover

gångträning

diabetes-stöd

stomibyten


En personlig kontaktperson

Du har en personlig kontaktperson som tillser att uppdragen blir gjorda på det sättet du och dina anhöriga önskar. Samma kontaktperson håller också ihop hela din vård och omsorg vid behov.

Personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg.

När väljer våra tjänster är alltid vård och omsorg personcentrerad och sammanhållen med vår primärvård och även så inom vår demensvård. Du kan självklart alltid välja bort sammanhållning med våra egna läkare eftersom vi då istället samverkar med din läkare som du redan har. Vi kommer alltid att koordinera din vård och omsorg mellan olika vårdgivare så att det ska fungera för dig och efter din önskemål.


Du bestämmer hur du vill ha det.