Skattereduktion

Lugn&Ro Privat Omsorg

Skattereduktioner är idag ett väletablerat sätt att stimulera hushållsnära tjänster att utföras i den reguljära marknadsekonomin. Riksdagen har beslutat att även personlig hjälp och omsorg berättigar till 50% skattereduktion. Med andra ord så ingår det som är vardag och rutin i den offentligt finansierade hemtjänsten.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Notera att Lugn&Ro erbjuder både offentligt finansierad hemtjänst i flera kommuner men nu också privat finansierad med 50% skattereduktion i alla kommuner i Norrort och Stockholm.

 • Vad är Direktavdraget?

  • Direktavdraget för hushållsnära tjänster har införts för att underlätta för köparen att köpa dessa tjänster utan en massa krångel med Skatteverket.
  • Det innebär att du som köpare av dessa tjänster får skattereduktionen direkt vid köptillfället.
  • Våra priser är bruttopriser inklusive moms (fakturapris). Ditt pris är bruttopriset minus skattereduktionen.
  • Du har rätt till 50 %  reduktion för utfört arbete för hushållsnära tjänster.
  • Arbetet motsvarar ofta 95-100 % av fakturabeloppet.
  • Material och inställelsekostnad är inte underlag för skattereduktion.
  • Vi som leverantör av tjänsten ordnar med reduktionen hos Skatteverket. Visserligen blir det lite merarbete för oss men vi får fler och gladare kunder.
 • Hur stor är skattereduktionen?

  • Skattereduktionen är maximalt 50 000kr per person och år om du är över 65 år.
  • Skattereduktionen är maximalt 25 000kr per person och år om du är yngre än 65 år.
  • Det gäller för personer med taxerbara inkomster.
  • Skatteverket har information om hur mycket du utnyttjad av din reduktion.
  • Flera personer i samma hushåll kan nyttja denna skattereduktion.
 • Hur fakturerar ni mig?

  • Den faktura du får är enkel och överskådlig och beskriver dels vilka tjänster vi utfört och vilka som är skattereduktionsgrundande (dvs det mesta).
  • Inställelseavgifter eller material är inte underlag för skattereduktion
  • Du har sedan två betalningsalternativ, ett med fullt belopp och ett med skattereduktion.
  • Har du redan utnyttjat hela ditt belopp dvs köpt tjänster för 100 000 kr och fått 50 000kr i skattereduktion så måste du sedan betala hela fakturabeloppet. Men det innebär i så fall att du köpt tjänster för mer än 8300 kr per månad i snitt.
 • Fakturering

  • Fakturanetto är 14 dagar vi påbörjat uppdrag.
  • Uppdraget är tydligt specificerat på fakturan.
  • För hushållsnära tjänster utgår skattereduktion. Kunden betalar då 50% av vårt pris. Kunden måste då vara berättigad till Skattereduktion.
  • Lugn & Ro ombesörjer med Skattereduktionen. Fakturan är tydligt specificerat angående reduktionen.
  • Vi är momsregistrerade och har F-skattesedel