Serviceinsatser

Lugn&Ro Privat Omsorg

Vi har ett brett utbud av servicetjänster i den omsorg vi även erbjuder privat som annars går under biståndsbedömd hemtjänst. De flesta tjänster vi erbjuder under Lugn&Ro Service erbjuder vi också i Lugn&Ro Privat Omsorg. Den stora skillnaden är att det är omsorgspersonal du möter som har en helhetssyn på din vård och omsorg och stor erfarenhet att arbeta med seniorer. Vår personal kan t.ex hantera delegerade arbetsuppgifter från en sjuksköterska i samband med andra omvårdnande uppgifter av service-karaktär. Även här har vi en personcentrerad service av hög kontinuitet.

Städning m.m

Vi hjälper dig med typiska hushållsuppgifter som städning, tvätt och strykning av kläder, bädd och så mycket annat du kan behöva stöd för i hemmet.


Inköp och matlagning

Vi hjälper till med inköp av matvaror, matlagning på den nivå som du önskar. Vi kan också ledsaga runt detta.


Ledsagning och ärenden

Om du behöver hjälp att komma till banken, apoteket eller andra ärenden så kan vi ledsaga eller utföra sådana ärenden


Avlösning

Vi kan lösa av en anhörig som annars hjälper dig med service eller omvårdnad i ditt hem.


En personlig kontaktperson

Du har en personlig kontaktperson som tillser att uppdragen blir gjorda på det sättet du och dina anhöriga önskar. Samma kontaktperson håller också ihop hela din vård och omsorg vid behov.


Du bestämmer hur du vill ha det.