Personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg

Lugn&Ro Privat Omsorg

Du kan om du vill välja även helt privat sjukvård, men den är inte skattereducerat. Förutom att vi erbjuder hemsjukvård och hemrehab inom befintligt offentligt finansierat system i kundvalet i Norrtälje kan du också välja oss helt privat över hela Norrort. Hur du än väljer kommer vi att hjälpa dig på olika sätt att hålla ihop din vård och omsorg.

Personcentrerad omsorg

Vi arbetar i små lyhörda team som lyssnar på dig och rättar sig efter dina behov. Du har en egen kontaktperson och hela vårt vårdteam står beredd vid behov.


Hög kontinuitet.

Inget spring av obekant personal. Vid varje mätning som gjort år efter år har vi högst personaltäthet. Personalen vet på så sätt vad som ska göras hos dig.


Hemsjukvården

Beroende på kommun har du en egen kontaktsjuksköterska i hemsjukvården som arbetar tillsammans med hemtjänsten. Exempel på insatser är medicingivning, omläggningar och injektioner. Personalen arbetar i hela Norrort


Hemrehab.

I vårt team finns arbetsterapeut, sjukgymnast, socialpedagog och annan omsorg. Exempel på insatser är förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassning och sjukgymnastik. Personalen arbetar i hela Norrort


Du bestämmer vem som ska komma och utföra din hemtjänst

Detta kan vi hjälpa dig med i hemtjänsten


Hemtjänsten har ett brett utbud av tjänster från alldagliga stödjande behov av serviceinsatser till personlig omvårdnad eller mer omfattande medicinsk omvårdnad. Observera, att enligt skatteverkets regler är inte vårdinsatser giltiga för skatteavdrag. Många av sådana tjänster är i vilket fall en väldigt kort tid av en total omsorgsinsats t.ex om vi stödjer dig med morgonhjälp då vi samtidigt gör annat hos dig som kund.

Service


Det finns en mängd av biståndsbedömda serviceinsatser vi kan stödja dig med i din vardag. Här presenteras ett urval av dessa insatser av servicekaraktär.


 • Städning,Tvätt, Strykning, Bädd
 • Avlösning för anhöriga
 • Inköp, Matlagning, Matlådor
 • Apoteksärenden
 • Ledsagning - viktiga ärenden
 • Aktiviteter
 • Kontaktperson
 • Trygghetslarm

Omvårdnad


För ditt personliga behov omvårdnad utför personalen olika omsorgsinsatser. Här presenteras ett urval av typiska biståndsbedömda omsorgsinsatser


 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Komma i och ur säng
 • Hjälp med förflyttning
 • Annat stöd vid måltider
 • Tillsyn av olika slag
 • Promenader
 • Social samvaro

Vård


Hemtjänstpersonalen utför efter behov medicinska eller paramedicinska insatser delegerat av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.


 • Stödstrumpor
 • Medicingivning
 • Ögondroppar
 • Omläggningar
 • PK-prover
 • Gångträning
 • Diabetes-stöd
 • Stomibyten