Omvårdnad

Lugn&Ro Privat Omsorg

Vi har ett brett utbud av tjänster med omvårdnad i den omsorg vi även erbjuder privat som annars går under biståndsbedömd hemtjänst. Du möter då vår erfarna personal som har en helhetssyn på din vård och omsorg med stor erfarenhet att arbeta med seniorer inom vård och omsorg. Vår personal kan t.ex hantera delegerade arbetsuppgifter från en sjuksköterska i samband med andra omvårdnande uppgifter av service-karaktär. Även här har vi en personcentrerad service av hög kontinuitet.

Tjänster med omvårdnad

personlig hygien

på- och avklädning

komma i och ur säng

hjälp med förflyttning

olika stöd vi måltider

tillsyn av olika slag

promenader

social samvaro


Ledsagning och ärenden

Om du behöver hjälp att komma till banken, apoteket eller andra ärenden så kan vi ledsaga eller utföra sådana ärenden


Avlösning

Vi kan lösa av en anhörig som annars hjälper dig med service eller omvårdnad i ditt hem.


En personlig kontaktperson

Du har en personlig kontaktperson som tillser att uppdragen blir gjorda på det sättet du och dina anhöriga önskar. Samma kontaktperson håller också ihop hela din vård och omsorg vid behov.


Blanda privat omsorg med biståndsbedömd omsorg

Du kan i alla ovan situationer blanda biståndsbedömd omsorg och betala själv. Det innebär exempelvis att om du fått en biståndsbedömd insats på städning som du anser inte vara tillräcklig kan du alltid beställa en uttökning med privat städning som är skattereducerad. Det spelar heller ingen roll om insatserna är av omvårdnadskaraktär. Enligt regelverken i Socialtjänstlagen ska heller inte din biståndsbedömning påverkas av om du har ekonomiskt råd att själv betala för insatserna.


Du bestämmer hur du vill ha det.