Lugn&Ro får toppresultat i bemötande

admin Omsorg, Pressmeddelanden

Toppresultat i bemötande i hemtjänsten i Norrtälje

Lugn&Ro Hemtjänst visar på toppresultat i den årliga nationella brukarundersökningen som utförs av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen gör årligen en undersökning av kvaliteten i äldreomsorgen och hur den upplevs av brukarna.

Undersökningen har en bredd av frågor som sammanställs och kan jämföras med totalen för kommunen, landstinget och nationellt.

Viss försiktighet ska dock iakttagas angående statistiken där det kan finnas kopplingar mellan frågor och svar som står utanför utförarens kontroll över genomförandet och hemtjänstens möjlighet att organisera sig.

Nedan visas ett delresultat från undersökningen där svarfrekvensen var mellan 60-80%

lr_topp-omraden

Lugn&Ro bemöter de äldre på ett sätt som brukarna är mycket nöjda med.

I jämförelse med andra utförare får Lugn&Ro i synnerhet vad gäller bemötande ett mycket högt betyg (100%).

Det kan jämföras med Norrtälje Kommun i sin helhet, landstinget eller nationellt i övrigt. Det är tydligt att hela kommunen visar på ett gott resultat och även nationellt är de äldre i det stora hela mycket nöjda med hur de blir bemötta.

bemotande

– Resultaten visar att hemtjänsten gör ett gott arbete vad gäller just bemötande. Inte minst visar undersökningen att alla som arbetar i hemtjänsten i hela kommunen och inte bara i denna kommun kan känna sig stolta över detta resultat, säger Sirpa Rissanen som är Omsorgschef på Lugn&Ro

– Resultaten på bemötande är normalt höga i sådana här undersökningar, men inte desto mindre är det viktigt att lyfta fram sådana positiva resultat för att balansera enskilda negativa händelser som ibland får väldigt stora mediala genomslag, säger Roger Svensson, Verksamhetschef för Lugn&Ro

Verksamhetsledningen Lugn&Ro

För mer information ring oss på 020 – 118 118 eller Epost:roger.svensson@lugn-och-ro.se


 

Registrera dig för våra nyhetsbrev

* indicates required