Tillgänglighet

Lugn&Ro är tillgängligast enligt Socialstyrelsen

admin Omsorg, Pressmeddelanden

Lugn&Ro har mycket hög tillgänglighet till läkare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal visar Socialstyrelsens brukarundersökning.

Socialstyrelsen gör årligen en undersökning av kvaliteten i äldreomsorgen och hur den upplevs av brukarna.

Lugn&Ro sticker ut tydligt vad gäller tillgängligheten till läkare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal för de äldre som har hemtjänst i Norrtälje.

I jämförelse med Norrtälje, Stockholms Län och hela Sverige är resultaten för Lugn&Ro slående höga.

tillganglighet

– Anledningen beror på möjligheterna hur man kan samverka över avtal i en vårdkedja och organisera den egna vården och omsorgen med koordineringsansvar. Vi har själva en husläkarmottagning vilket ökar tillgängligheten för de som har hemtjänst hos oss och samtidigt är listade på vår husläkarmottagning. Vi drar också full nytta av möjligheter som finns inom kundvalet där hemsjukvård ingår, vilket i sig är unikt inom Stockholms läns landsting, säger verksamhetschefen Roger Svensson som är stolt över vad personal och ledning lyckats uppnå.

Unikt samarbete mellan kommun och landsting

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är ett unikt samarbete inom hälso-, sjukvård och omsorg mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Kommunalförbundet organiserar och beställer all vård och omsorg i kommunen inkluderat Norrtälje Sjukhus.

– Inte minst har den koordinerande roll som kontaktmannaskapet har inom hemtjänsten spelat en betydande roll. En roll som vi anser kommunerna borde satsa mer direkta resurser på inom hela Stockholms Län. Trenden i flera kommuner går dock åt det motsatta hållet inom äldreomsorgen medans för sjukvården vill man istället se en ökning av koordinerande roller och kontaktmannaskap vilket inte borde vara en skillnad, menar Roger Svensson. Kontaktmannaskap, koordinerande roller, omvårdnadsansvar kan organiseras på olika sätt och är självklara områden för kvalitetsökning och kontinuitet, men också för att öka statusen för hemtjänstyrket, statusen i yrket generellt för att behålla personal och framförallt för att utveckla området där äldreomsorgen med biståndsbeslut möter sjukvården. För oss på Lugn&Ro känns en sådan utveckling framtidsinriktad eftersom vi ser en tydlig tendens med mer sjukvård i hemmet än tidigare, fortsätter Roger.

Verksamhetsledningen Lugn&Ro

För mer information ring oss på 020 – 118 118 eller Epost:roger.svensson@lugn-och-ro.se

Lugn&Ro Sverige AB bedriver primärvård och äldreomsorg sedan 2012.
Lugn&Ro är grundat i Norrtälje av familjen Svensson-Rissanen och drivs tillsammans med delägaren och läkaren Alf Holmgren.
Företaget har ca 70 medarbetare och är verksamma i Stockholm Norrort och Norrtälje.


 

Registrera dig för våra nyhetsbrev

* indicates required