Toppresultat i kontinuitetsvården

Team Lugn&Ro Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning

Lugn&Ro visar toppresultat i kontinuitetsvården i Norrtälje.

Lugn&Ro behåller tätpositionen #1 i Norrtälje´s kontinuitetsvård.
De viktigaste parametrarna när det gäller högkvalitativ vård och omsorg är förutom kompetens i sig att hålla ihop vården och omsorgen för de äldre. Hög personaltäthet och små team med olika kompetenser för olika behov är framgångsfaktorn för god kontinuitetsvård vilket skapar trygghet och kvalitet. Personaltätheten (kontinuitet) i hemtjänsten för Lugn&Ro under år 2017 var långt bättre än kravet på högst 10 olika personal under en 14 dagarsperiod. Snittet i Sverige ligger på ca 14 personal.

 


Kontinuitetsmätningar

Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) gör årligen mätningar på personaltätheten hos brukarna i Norrtälje i sin avtalsuppföljning. I Norrtälje är utförarna i hemtjänsten ålagda att brukarna i medeltal högst ska möta 10 olika personal i hemtjänsten.

I mätningen för 2017 gjordes statistik på personaltätheten på en 14 dagars period månad per månad. Medeltalet för dessa månadsmätningar beräknades sedan.

Endast de brukare som hade både beställda omsorgs- och serviceinsatser togs med i beräkningen dvs om någon endast har förenklade bistånd (städ eller inköp) ingick dessa ej i mätningen.

I denna mätning fick Lugn&Ro 6.2 personal under en 14 dagars period i medel under året. Sämst var Attendo på 10,8 personal följt av Vårdbolaget TioHundra på 8.4 personal på en 14-dagarsperiod.

-Våra kunder vill veta vem det är som kommer, lära känna dem och inte behöva instruera på nytt varje gång hur saker ska gå till i deras hem, säger undersköterskan Susann Wassermann som arbetat länge hos Lugn&Ro och samordnar mycket av sjukvårdande insatser hos kunderna i Norrtälje. Inte minst är det viktigt att personalen själv ser olika saker och förändringar i t.ex sjukdomstillstånd, vilket fungerar bättre om man känner sina kunder, fortsätter Susann.

Lugn&Ro´s egna mätningar visade på en personaltäthet på mellan 4.5-4.7 personal på en 14-dagars period när man räknar in alla kunder dvs de som även har förenklade bistånd och personal från sjukvården och rehabiliteringen vilket är enastående resultat även nationellt. Lugn&Ro´s median var 3 personal (dvs lika många kunder har fler personal än 3 och mindre personal än 3 under mätperioden).

– Våra långtgående ansträngningar att hålla ihop äldreomsorgen ger resultat och inte minst är vår nyöppnade Seniormottagning på vårdcentralen en viktig pusselbit för bättre kontinuitetsvård för äldre, säger Roger Svensson, Verksamhetschef.

 


Lugn&Ro Sverige AB

Lugn&Ro Sverige AB erbjuder primärvård och äldreomsorg sedan 2012. 

Lugn&Ro Sverige AB är grundat 2012 i Norrtälje. Företaget ägs av familjen Svensson-Rissanen och läkaren Alf Holmgren. Lugn&Ro har ca 70 medarbetare och erbjuder offentligt auktoriserade tjänster inom vård och omsorg – hemtjänst, hemrehabilitering, hemsjukvård, vårdcentral och äldrecentral i Norrtälje. Lugn&Ro erbjuder även skattereducerade tjänster Privat Omsorg och servicetjänster i hela Roslagen samt nätdoktor nationellt. Lugn&Ro är huvudägare i BraineHealth som utvecklar skalbara smarta digitala produkter för vården internationellt. Huvudkontoret ligger på Campus Roslagen i Norrtälje.

www.lugn-och-ro.se