Hemtjanst

Lugn&Ro visar återigen toppresultat i hemtjänsten.

admin Omsorg, Pressmeddelanden

Ett av de viktigaste måtten på hög kvalitet i hemtjänsten är när de äldre erbjuds en tät kontakt med personalen dvs det bör vara en liten personalgrupp som hjälper till i hemmet för att skapa förtroende och trygghet.

I oktober månad gjordes en uppföljande mätning av kontinuiteten i hemtjänsten och Lugn&Ro har ett snitt på 3,1 personal per omsorgstagare under en 14-dagars period. Avtalet med beställaren stipulerar max 10 personal i snitt under en 14-dagars period. Man kunde även konstatera för Lugn&Ro att ingen enskild omsorgstagare hade över 10 personal under perioden.

Lugn&Ro har sedan förra mätningen nästan fördubblat antalet omsorgstagare utan att det påverkat arbetssättet negativt.

”Vi är fortfarande en liten utförare i kommunen och vi hoppas att vårt arbetssätt med detta fina resultat kommer att få fler som behöver hemtjänst att välja eller byta till oss. Att byta hemtjänst idag om man inte är nöjd är numer dessutom mycket enkelt” kommenterar Sirpa Rissanen, omsorgschef för Lugn&Ro

Norrtälje Tidning presenterade tidigare i juni 2013 en genomgång som gjorts av de sex utförarna i Norrtälje Kommun (se tidigare nyhet från Lugn&Ro). Där kunde konstateras att de små utförarna hade en betydligt bättre kontinuitet än de stora utförarna. Lugn&Ro hade där den absolut bästa kontinuiteten.