Multi-professionellt demensteam

Lugn&Ro – Formerar ett nytt Demensteam för Roslagen

Team Lugn&Ro Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Lugn&Ro formerar ett nytt demensteam för Roslagen.

Uppskattningvis lider ca 130 000 – 150 000 personer av en demenssjukdom och ca 20 000-25 000 personer insjuknar årligen och förväntas öka. Denna grupp behöver ett strukturerat omhändertagande över vårdgränserna. Lugn&Ro formaliserar ett nytt demensteam för Norrort och Roslagen. Demensteamet som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeut, sjukgymnast och socialpedagog har dessutom tillgång till vårdcentralens övriga resurser vari ingår en seniormottagning och annan psykosocial kompetens.
Demensteamet följer Socialstyrelsen senaste riktlinjer för en god personcentrerad demensvård med en sammanhållen vård och omsorg med hög kontinuitet.

 


Hur fungerar vårt demensteam

Demensteamet följer de senaste nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen omfattande rekommendationer om utredning, uppföljning, läkemedelsbehandling, multiprofessionellt arbete, stödinsatser och utbildning. 

Lugn&Ro har sedan långt tidigare arbetat enligt dessa riktlinjer på ett intuitivt sätt och rent organisatoriskt med fokus på personcentrerad vård av hög kontinuitet där Lugn&Ro alltid så gott det är möjligt river ner alla gränser mellan olika vårdavtal för att hålla ihop vården och omsorgen. Lugn&Ro formaliserar nu ett demensteam med bred kompetens och kvalitetssäkrar demensvården i en särskild grupp för att bli ännu bättre och med en tydlighet gentemot medborgarna. Både ny och tidigare personal kommer att kunna ta och få specifikt stöd från gruppen där man inte vill bryta redan goda relationer med en demenssjuk som är en av de centrala delarna i personcentrerad omsorg. Stöd fås även via utbildning från Demenscentrum.

– Våra förutsättningar för att fullt ut följa de nationella riktlinjerna fungerar särskilt bra i Norrtälje där vi har all nödvändig kompetens rent fysiskt på plats med vårdcentral, seniormottagning, hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab i samma organisation. Dessa erfarenheter tar vi även med utanför Norrtäljes kundval och vårdvalssystem men även i vårt koncept Privat Omsorg, säger Roger Svensson, verksamhetschef.

 


Lugn&Ro Sverige AB

Lugn&Ro Sverige AB erbjuder primärvård och äldreomsorg sedan 2012. 

Lugn&Ro Sverige AB är grundat 2012 i Norrtälje. Företaget ägs av familjen Svensson-Rissanen och läkaren Alf Holmgren. Lugn&Ro har ca 70 medarbetare och erbjuder offentligt auktoriserade tjänster inom vård och omsorg – hemtjänst, hemrehabilitering, hemsjukvård, vårdcentral och äldrecentral i Norrtälje. Lugn&Ro erbjuder även skattereducerade tjänster Privat Omsorg och servicetjänster i hela Roslagen samt nätdoktor nationellt. Lugn&Ro är huvudägare i BraineHealth som utvecklar skalbara smarta digitala produkter för vården internationellt. Huvudkontoret ligger på Campus Roslagen i Norrtälje.

www.lugn-och-ro.se