omsorg-och-kvalitet

Lugn&Ro visar på högst kvalitet i hemtjänsten

admin Omsorg, Pressmeddelanden

Lugn&Ro har minst spring av olika personal i hemtjänsten.

Ett av de viktigaste måtten på hög kvalitet i hemtjänsten är när de äldre erbjuds en tät kontakt med personalen dvs det ska vara få personal som hjälper till i hemmet för att skapa trygghet och ordning.

Norrtälje Tidning presenterade i juni 2013 en genomgång som gjorts av de sex utförarna i Norrtälje Kommun.

Lugn och Ro har ett snitt på 2,3 i personal per brukare (se tabell nedan) medan den största aktören i kommunen, Vårdbolaget Tiohundra AB, har ett snitt på 9,2 olika besökare hemma hos kunden.

Samtidigt konstaterar sjukvårds– och omsorgskontoret i sin rapport att många personer med dagliga besök av hemtjänsten träffar mer än tio personer från hemtjänstföretagen under en period på två veckor.
De som mötte allra flest var uppe i 38 personer.

Lugn&Ro var det enda av alla sex företagen där kunder aldrig behövde få besök av mer än 10 personal under en 14 dagars period.

Intressant att notera för de som ska välja hemtjänst är att de mindre aktörerna har mycket hög kontinuitet hos sina brukare. Av de tre stora aktörerna Attendo, Äldreliv och Tiohundra fick 25-30% av kunderna besök av mer än 10 personal under en 14 dagars period.

 

I snitt antal personal per brukare

Attendo                                              6,7

Fancy Care                                        5,5

Lugn&Ro                                         2,3

Skärgårdens Omsorg AB              5,3

Vårdbolaget Tiohundra      9,2

Äldreliv                                             7.0

 

Det här pekar på flera intressanta saker som kanske kan komma att stödjas även nationellt, att mindre privata företag ger en högre kvalitet i hemtjänsten än stora företag och i synnerhet om de drivs av det offentliga enligt denna lokala undersökning.

Vad som är positivt i sammanhanget för kunderna är att det är lätt att byta till en mindre utförare för att helt enkelt testa om man får en bättre kvalitet i sin omvårdnad eftersom det är idag så väldigt enkelt att byta tillbaka om man inte är nöjd. Det räcker att göra ett telefonsamtal till biståndshandläggaren för att snabbt byta och man behöver heller inte uppge något skäl till varför man vill byta.