medicinsk vård med läkare hos citikliniken

Först ut med sjukintyg på nätet.

Team Lugn&Ro Pressmeddelanden, Vård

Husläkaren Lugn&Ro blir först ut i primärvården i Norrtälje och bland de första i hela vårt landsting med sjukintyg över nätet via journalsystemet TakeCare. Den som är i behov av sjukintyg kan först granska och godkänna intyget innan det går iväg till Försäkringskassan.

Bastjänsten Mina intyg är en samling av e-hälsotjänster på Vårdguidens 1177 som nu rullas ut i Stockholms Läns Landsting. Husläkaren Lugn&Ro som sedan 2014 använder journalssystemet TakeCare Stockholm är därför väl föreberedda för dessa tjänster som nu integreras med 1177.

– Tjänsten är kostnadsfri och patientsäker där du som patient hos oss snabbt och enkelt hanterar dina läkarintyg när som helst på dygnet. Du kan läsa, skriva ut och spara intygen i din dator och dessutom skicka dem till Försäkringskassan eller din arbetsgivare. Om du är sjuk i mer än 14 dagar, eller om du är arbetslös, studerande, föräldraledig eller egen företagare kan du skicka läkarintyget elektroniskt direkt till Försäkringskassan m.m, säger Isabella Svensson, Programchef för Husläkaren Lugn&Ro och som tillsammans med TakeCare stått för införandet hos Lugn&Ro

Lugn&Ro kommer under våren att rulla ut fler digitala tjänster via landtingens plattform Vårdguiden 1177 och även egna nischade digitala tjänster. En del av dessa kommer att presenteras under kommande Expo i Norrtälje.

 


Lugn&Ro Sverige AB

Lugn&Ro Sverige AB erbjuder primärvård och äldreomsorg sedan 2012. 

Lugn&Ro Sverige AB är grundat 2012 i Norrtälje. Företaget ägs av familjen Svensson-Rissanen och läkaren Alf Holmgren. Lugn&Ro har ca 70 medarbetare och erbjuder offentligt auktoriserade tjänster inom vård och omsorg – hemtjänst, hemrehabilitering, hemsjukvård, vårdcentral och äldrecentral i Norrtälje. Lugn&Ro erbjuder även skattereducerade tjänster Privat Omsorg och servicetjänster i hela Roslagen samt nätdoktor nationellt. Lugn&Ro är huvudägare i BraineHealth som utvecklar skalbara smarta digitala produkter för vården internationellt. Huvudkontoret ligger på Campus Roslagen i Norrtälje.

www.lugn-och-ro.se