RUT-uppdrag Rapport

Rapport ska vara inne senast 14 dagar efter följande arbetsmånad.

Här rapporterar du den gångna månadens RUT-städningar du utfört hos Lugn&Ro
 • Allmänna Instruktioner
  • Du kan endast rapportera ett städuppdrag med denna rapport.
  • För närvarande kan du inte spara halvfärdiga rapporter.
  • Systemet lagrar varje rapport som du skickar in.
  • När du skickar in rapporten så får du en bekräftelse på att rapporten är inskickad direkt på skärmen. (Bekräftelserapporten har inte samma utseende som den som du skickar in för närvarande men innehållet är densamma).
 • Den anställdes namn

  För och efternamn är obligatoriskt.
 • Återkoppling via e-post

  E-post är obligatoriskt.
 • Via din E-post kan vi automatiskt konfirmera din rapport.
 • Ej obligatoriskt
 • Din RUT-rapport

  För städuppdraget anger du hos vem du städar, datum, klockslag när du startar och klockslag när du avslutat ditt pass hos kunden. Systemet räknar själv ut din städtid.
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Du bör rapportera senast andra veckan månaden dina städuppdrag och körjournal.
 • STÄDUPPDRAGET

 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt städuppdrag
 • Här rapporterar vilken typ av städuppdrag som du utfört
 • Ange klockslag för start och stop av uppdraget hemma hos kund

  Rapportera endast tid hemma hos kund. Ej restid till och från kund.
 • När du kommer till kunden t.ex 13:45
 • När du går från kunden t.ex 14:45
 • Faktureringsbar tid
 • Summering av dina rapporterade tider för städuppdrag hemma hos kund. Vänligen bedöm rimligheten i din rapport innan du skickar in den.
 • Ditt meddelande

  Här kan du skicka med ett meddelande till rapporten.
 • Vänligen skicka in din rapport.

  När du har skickat in korrekt ifylld rapport bekräftas den direkt. Du får besked om godkännande innan löneutbetalning.