Körjournal Rapport

Rapport ska vara inne senast 14 dagar efter följande arbetsmånad.

Här rapporterar du den gångna månadens resor i tjänsten med privat bil för att utverka ersättning från Lugn&Ro. Den följer Skatteverkets rekommendationer för godkänd körjournal.
 • OBS! Uppdaterade Allmänna Instruktioner
  • Varje mätaranställning måste anges på formatet xxxxxx.x t.ex 185367.4 (km). Om du har heltal i km så behöver du inte ange t.ex .4
  • Varje rapport innehåller maximalt 10 delrapporter(arbetspass) vilket innebär att för t.ex 25 arbetspass i en månad så måste du rapportera 3 gånger.
  • För närvarande kan du inte spara halvfärdiga rapporter.
  • Systemet lagrar varje rapport som du skickar in.
  • När du skickar in rapporten så får du en bekräftelse på att rapporten är inskickad direkt på skärmen. (Bekräftelserapporten har inte samma utseende som den som du skickar in för närvarande men innehållet är densamma).
  • ANVÄNDER DU FLERA BILAR I TJÄNSTEN SÅ RAPPORTERAS VARJE BIL FÖR SIG.
  • RAPPORTERA ENBART FÖR EN MÅNAD I TAGET (dvs blanda inte månader i samma rapport)
  • RAPPORTERA SENAST 7 dagar efter avslutat månad.
  Skriv INTE namn för kunden. Det räcker med gatunamn.
 • Den anställdes namn

  För och efternamn är obligatoriskt.
 • Bilregistreringsnummer och mätarställning

  Ange här registreringsnummer på din privata bil samt mätarställning vid årets början
 • OBS! Varje bil måste rapporteras var för sig dvs varje inlämnad rapport gäller för endast en unik bil.
 • Ange i kilometer OBS! ange i formatet xxxxxx.x
 • Återkoppling via e-post

  E-post är obligatoriskt.
 • Via din E-post kan vi automatiskt konfirmera din rapport.
 • Ej obligatoriskt
 • Din körrapport

  Rapportera dag för dag din körrunda. Du kan maximalt rapportera 10 st körrundor (arbetspass) i detta formulär. Har du fler än 10 körpass så skickar du in ytterligare rapporter. För varje körrunda (arbetspass) anger du datum, start på mätarställning (km), stopp på mätarställning (km). Systemet räknar själv ut din körsträcka och ersättning för denna. Beskriv körrutten från start till stopp i ditt pass t.ex Kontoret-Skebo-Söderbykarl-Herräng- Kontoret. Har du flera arbetspass under samma dag så anger du bara en ny körrad med samma datum för detta pass. Var nogrann med mätarställningen och att rapportera i kilometer. OBS! Formatet måste anges i tusental på rätt sätt t.ex 185678.8
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Du måste rapportera senast 7 dagar månaden efter dina körpass för ersättning kommande månad dvs körjournal för JULI ersätts på AUGUSTI-lönen under förutsättning att rapporten är innen senast den 7 AUGUSTI.
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt arbetspass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt arbetspass Formatet anges som xxxxxx.x
 • Mätarställning i km när du går av ditt arbetspass.
 • Differens mellan start och stop för angivet arbetspass. Du bör redan här se att det är en rimlig körningssträcka för detta arbetspass.
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Datum för ditt pass
 • Beskriv dina resvägar så detaljerat du kan för ditt pass.
 • Mätarställning i km när du går på ditt pass
 • Mätarställning i km när du går av ditt pass.
 • Differens mellan start och stop i passet för angivet datum
 • Summering av dina uppgivna körsträckor för varje arbetspass. Vänligen bedöm rimligheten i din rapport innan du skickar in den.
 • Den skattefria ersättningen är för närvarande 1,85kr/km.
 • Ditt meddelande

  Här kan du skicka med ett meddelande till rapporten.
 • Vänligen skicka in din rapport för resor i tjänsten med egen bil.

  När du har skickat in korrekt ifylld rapport bekräftas den direkt. Du får besked om godkännande innan löneutbetalning.