Personalsida


Det här är din sida för diverse rapporter som behöver komma in månatligen.
Alla rapporter ska vara inne senaste 14 dagar efter följande arbetsmånad

 

Rapportera Körjournal

------------------

 
 

Rapportera Arbetstid/Frånvaro

-------------------

 
 

Rapportera RUT-tjänster

-------------------------

 
 

Ledningssystemet

------------------