Välja Hemtjänst

Lugn&Ro Omsorg

Nedan finns kort information om hur du går tillväga för att välja din hemtjänst eller om du byta från din nuvarande utförare.

Är du missnöjd med nuvarande utförare av din hemtjänst?

Då behöver du inte tveka att byta utförare. Många äldre upplever att de är till besvär om de vill klaga och byta utförare. Så ska man inte känna alls.

Det är enkelt att kontakta oss per telefon. Ring nedan nummer som är gratis.

För mer info klicka på guldknappen nedan.

Information om hur du ansöker och väljer hemtjänst.


I alltfler kommuner tillämpas Lagen om Valfrihet (LOV) i kundvalet (hemtjänsten). Det är biståndshandläggarna som utreder och bedömer behoven för hemtjänst och fattar ett myndighetsbeslut. När myndighetsbeslutet är fattat om att få hemtjänst har du rätt att välja utförare. I en del kommuner har man en ansökningsblankett för att ansöka om beviljat stöd och en annan blankett där man väljer hemtjänstutförare. I vissa kommuner görs valet i samband med att ärendet utreds tillsammans med din biståndshandläggare.


Information om hur du byter hemtjänst.


Ring till din Kommun och be om kontakt med dem som handlägger biståndsärenden eller äldreomsorg. En del kommuner har direktnummer
Du behöver inte lämna ett enda skäl till varför du vill byta hemtjänst och inom några dagar har du fått ett nytt beslut. Om du har valt oss så tar vi direkt kontakt med dig. Är du sedan missnöjd så kan du byta tillbaka eller välja en annan utförare.

Lagen om Valfrihet


Lagen om Valfrihet som tillämpas i kommunerna är en viktig lag som vi ska vårda och slå vakt om.
Den sätter dig som medborgare i centrum och flyttar makten till dig så att du får bestämma mer om din vård och omsorg.
Det är alltså du som bestämmer vem som ska utföra din hemtjänst. Det ökar också kvaliteten i omsorgen i det totala perspektivet. Genom att välja en utförare som du anser har högre kvalitet än andra är du själv med att utveckla omsorgen i en riktning mot högre kvalitet.

Idag är det enkelt att byta utförare och vi hjälper förstås gärna till. Det är heller inget konstigt att byta och välja en annan utförare.

Så här gör du för att ansöka om hemtjänst.


Du ansöker om biståndsbedömda insatser genom att kontakta din kommuns biståndsavdelning. Val av utförare kan sedan göras när du har rätt till hemtjänst. Titta under respektive flik vad som gäller för din kommun.

Danderyd

Att ansöka och välja hemtjänst i din kommun.

Klicka här

Norrtälje

Att ansöka och välja hemtjänst i din kommun.

Klicka här

Välja eller Byta till Lugn&Ro Hemtjänst


Om du vill ha mer information om hur Lugn&Ro arbetar så får du gärna ringa oss så berättar vi mer
Tel: 020 – 118 118