En personlig och kompetent omsorg


Vi förstår att det inte alltid är lätt att välja vem som ska bistå dig med din omsorg hemma.

Lugn&Ro arbetar i små och lyhörda team nära dig så du alltid kan känna dig trygg med den personal som arbetar i ditt hem. Du har en kontaktperson hos oss och vår kontinuitet är ca 2-4 personal (max antal personer du möter under en 14-dagars period).

Lugn&Ro modellen

Vi har sedan vi startat arbetat framgångsrik med en modell som innebär att du alltid har en kontaktperson och är bekant med personalen som kommer till dig. Tillsammans med personalen planerar du dina insatser. Vårt sätt att organisera hemtjänsten innebär att i snitt är det 2-4 personal som arbetar hos dig. Det är Lugn&Ro modellen.


Lugn&Ro erbjuder hemtjänst i tre kommuner

Hemtjänst i Danderyd
Danderyd
Hemtjänst i Norrtälje
Norrtälje
Hemtjänst i Täby
Täby
Placeholder

Hemtjänst, så som du vill ha den.

Lugn&Ro arbetar i små team som lyssnar på dig och rättar sig efter dina behov.
Inget spring hos dig med obekant personal.

Ett lyhört och kompetent team

 • Egen kontaktperson
 • Egen sjuksköterska
 • Små team

Hemsjukvård

I Norrtälje Kommun har du en egen kontaktsjuksköterska i hemsjukvården som arbetar tillsammans med hemtjänsten.

Ex på hemsjukvård

 • Medicingivnining
 • Omläggningar
 • Injektioner

Placeholder
Placeholder

Hemrehabilitering

I Norrtälje Kommun ingår vid behov även hemrehabilitering som arbetar i samma team som hemtjänsten.

Ex. på rehabtjänster

 • Hjälpmedelsförskrivning
 • Bostadsanpassning
 • Rehab-insatser
Du bestämmer vem som ska komma och utföra din hemtjänst

Senior Service


Senior Service är en uppskattad tilläggstjänst eller helt fristående från hemtjänsten.

För RUT-tjänster har du en skattereduktion på 50% av tjänstens kostnad.

Placeholder

Välj din hemtjänst med omsorg


När du får möjlighet att själv välja din hemtjänst så välj den med omsorg där kanske även dina närstående kan bistå dig i valet.

Klicka på bilderna för att få mer information om Lugn&Ro´s hemtjänst.

Byta Hemtjänst
Placeholder
Placeholder

Placeholder
Placeholder

Du är alltid välkommen att ringa oss för mer information.

Ring oss gärna på

Detta kan vi hjälpa dig med i hemtjänsten


Hemtjänsten har ett brett utbud av tjänster från alldagliga stödjande behov av serviceinsatser till personlig omvårdnad eller mer omfattande medicinsk omvårdnad.

Hemtjänst
Serviceinsatser


Det finns en mängd av biståndsbedömda serviceinsatser vi kan stödja dig med i din vardag. Här presenteras ett urval av dessa insatser av servicekaraktär.


 • Städning,Tvätt, Strykning, Bädd
 • Avlösning för anhöriga
 • Inköp, Matlagning, Matlådor
 • Apoteksärenden
 • Ledsagning – viktiga ärenden
 • Aktiviteter
 • Kontaktperson
 • Trygghetslarm

Hemtjänst
Omsorgsinsatser


För ditt personliga behov omvårdnad utför personalen olika omsorgsinsatser. Här presenteras ett urval av typiska biståndsbedömda omsorgsinsatser


 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Komma i och ur säng
 • Hjälp med förflyttning
 • Annat stöd vid måltider
 • Tillsyn av olika slag
 • Promenader
 • Social samvaro

Hemtjänst
Delegerade


Hemtjänstpersonalen utför efter behov medicinska eller paramedicinska insatser delegerat av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.


 • Stödstrumpor
 • Medicingivning
 • Ögondroppar
 • Omläggningar
 • PK-prover
 • Gångträning
 • Diabetes-stöd
 • Stomibyten