Svenska Demensregistret - SweDem

Lugn&Ro Demens

SveDem är ett svenskt nationellt kvalitetsregister sedan 2007 för demenssjukdomar initierat av Swedish Brain Power och stöds av SKL. Syftet är att förbättra kvaliteten på demensvården genom att samla in data och följa upp förändringar i patientgrupper, diagnoser och behandling. Registeransvarig på geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

Landets minnesmottagningar,  specialistenheter och vårdcentraler deltar SveDem och registrerar nydiagnosticerade patienter med demenssjukdom.

SweDem registretKlicka här