Rehabteam

Lugn&Ro Demens

I vårt demensteam ingår ett rehab team som består av arbetsterapeut, sjukgymnast och socialpedagog. De har en samlad uppgift att tillse att levnadsomständigheter i bostaden fungerar i vardagen. Detta görs i samtycke med den demenssjuke och dess anhöriga. Teamet gör riskbedömningar och undanröjer dessa. Det kan gälla bostadsanpassningar tillsammans med kommunen och förskrivning och utprovning av olika anpassade hjälpmedel för den demenssjuke. Dagpersonal kan på instruktion eller delegering av arbetsterapeut eller sjukgymnast arbeta med särskilda insatser tillsammans med den demenssjuke för en förbättrad situation i vardagen.