Omsorg

Lugn&Ro Demens

I demensvården är det särskilt viktigt att arbeta personcentrerat med fokus på personen och inte sjukdomen med en personlig omsorgsmiljö och personal med kunskap om beteenden och psykiska symptom hos den demenssjuke och dennes livshistoria. Rätt bemötande, goda relationer med inlevelse och hög kontinuitet är några av begreppen för personcentrad omsorg. Vår personal har därför både formell och inte minst reell kompetens för att arbeta hos den demenssjuke samt är handledda av mentorer i demensteamet och använder bl.a kunskaper från Svenskt Demenscentrums verktygslåda i sitt arbete.

Läs gärna mer om vårt personcentrerade arbetssätt här.

Personcentrerad omsorgKlicka här ...