Svenskt Demenscentrum

Lugn&Ro Demens

Socialstyrelsen finansierar och är uppdragsgivare till Svenskt Demenscentrum som är uppbackat av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. De är en länk för alla intressenter inom demensvården. De arbetar för att:

samla in, strukturera och sprida kunskap

sammanställa utvärderingar och forskningsresultat

kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning

underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg