Vi håller ihop din vård och omsorg

Lugn&Ro Omsorg Norrtälje

I Norrtälje håller vi ihop vården och omsorgen i kundvalet där hemtjänsten, hemsjukvården och hemrehabiliteringen är samlad i ett team. Lugn&Ro har även en vårdcentral och en seniormottagning under samma tak för att du som senior ska få en tillgänglig trygghet till både vård och omsorg efter behov.

Personcentrerad omsorg

Vi arbetar i små lyhörda team som lyssnar på dig och rättar sig efter dina behov. Du har en egen kontaktperson och hela vårt vårdteam står beredd vid behov.


Hög kontinuitet.

Inget spring av obekant personal. När beställaren mäter vår personaltäthet kan vi stoltsera med, att år efter år, ligga bäst till i kommunen. Personalen vet på så sätt vad som ska göras hos dig.


Hemsjukvården

I Norrtälje Kommun har du en egen kontaktsjuksköterska i hemsjukvården som arbetar tillsammans med hemtjänsten. Exempel på insatser är medicingivning, omläggningar och injektioner.


Hemrehab.

I Norrtälje Kommun ingår vid behov även hemrehabilitering som arbetar i samma team som hemtjänsten. Exempel på insatser är förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassning och sjukgymnastik.


Vårdcentral

Vi finns i Norrtälje centrum med utredning, behandling, provtagning, vaccinationer, psykosocial kompetens med mera.


Seniormottagning

Vi har en särskild väg för dig som är 75+, vilket innebär bättre tillgänglighet, egen vårdkontakt med mera.


En tillgänglig trygg sammanhållen vård och omsorg