Samordnad Hemsjukvård

Lugn&Ro Hemsjukvård

Hemsjukvården i Norrtälje är både speciell och unik och anpassad för dig. När du inte kan ta dig till vårdcentralen och är i behov av kontinuerlig hemsjukvård så är det din utförare i kundvalet som ansvarar för din vård tillsammans med din husläkare eller vårdcentral. När det bara gäller en enstaka insats och inte i övrigt sammansatta behov så är det enbart din vårdcentral som tillser din hemsjukvård.

Hos Lugn&Ro Hemsjukvård är det enkelt, vi tar hand om allt detta eftersom du kan välja oss både i kundvalet och vårdvalet. Det betyder att vi erbjuder vårdcentral, seniormottagning, hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering.

För mer info klicka på guldknappen nedan.