Hemsjukvård i vårdvalet

Lugn&Ro Hemsjukvård

När du är i behov av hemsjukvård för någon enstaka insats och har svårt att ta dig till din vårdcentral utgår hemsjukvården från din mottagning på vårdcentralen. Har du kontinuerliga insatser är det kundvalet du tar kontakt med.

Hos Lugn&Ro Hemsjukvård är det enkelt, vi tar hand om allt detta eftersom du kan välja oss både i kundvalet och vårdvalet. Det betyder att vi erbjuder vårdcentral, seniormottagning, hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering.

För mer info klicka på guldknappen nedan.

Hemsjukvård


Vi ger rådgivning och vård och samarbetar nära med våra läkare och andra mottagningar. När du inte kan ta dig till vårdcentralen utför våra sjuksköterskor även hemsjukvård för både enstaka och kontinuerliga insatser
När du är i behov av kontinuerlig hemsjukvård som kräver insatser under en längre tid och du har stora svårigheter att ta dig till vårdcentralen kan du även välja oss som utförare i den basala hemsjukvården som samarbetar med hemtjänsten.Informera dig!

Vare sig det gäller rådgivning inför läkarbesök, vaccinationer, medicinska provtagningar, mätningar (t.ex blodtryck) eller om du behöver hjälp med din diabetes eller astma så kan du alltid ringa oss. Sjuksköterskan ger även rådgivande stöd om du eller närstående är i behov av hemsjukvård.

Ring 0176-19020 för att prata med en sjuksköterska.

Exempel på sysslor i hemsjukvården.


Insatser

Vaccinationer
Medicin- och insulingivning.
Ordningsställande av läkemedel,
Såromläggning
Blodprovtagning
Blodtryckskontroll
Injektioner
Stygnborttagning
Öronspolning
Kateter-, stomi-, PEG-skötsel


Behov

Bedömning av näring
Hjälpmedels beställning
Bedömning av inkontinensbehov
Tillsyn vid akut bedömning
75 årig-samtal
MMT inför demens utredning.Informera dig!

Vare sig det gäller rådgivning inför läkarbesök, vaccinationer, medicinska provtagningar, mätningar (t.ex blodtryck) eller om du behöver hjälp med din diabetes eller astma så kan du alltid ringa oss. Sjuksköterskan ger även rådgivande stöd om du eller närstående är i behov av hemsjukvård.

Allmänna råd


Inför besök hos sjuksköterska

Om du har bokat besök hos sjuksköterska inför t.ex provtagning var noga med att komma i god tid och på fastande mage.
Läs mer under sidan ”Medicinsk Provtagning”.

Ibland kan läkaren under ett besök önska utföra en provtagning direkt i vårt eget lab för snabbare analys. Det kan innebära beroende på det dagliga söktrycket att du får sitta ner en stund och vänta en stund tills analysen är klar medans läkaren tar in andra bokade patienter.

Handhygien

Vi uppmanar alltid våra patienter att vara noga speciellt med sin handhygien.
Inför besök, tvätta gärna händerna med tvål och vatten och använd gärna vår handsprit utplacerade på olika platser på vår mottagning, både för din och andras skull.