Välja Hemtjänst

Lugn&Ro Omsorg Danderyd

Om du har möjlighet när du väljer din hemtjänst så välj den med omsorg och kanske även dina närstående kan bistå dig. Nedan finns kort information om hur du går tillväga för att välja din hemtjänst. Du kan också ringa oss på nedan nummer,  vår guldentré.

I Danderyd tillämpas Lagen om Valfrihet (LOV) i kundvalet (hemtjänsten). Det är biståndshandläggarna som utreder och bedömer behoven för hemtjänst och fattar ett myndighetsbeslut. I Danderyd Kommun fattas sådana beslut hos kommunens biståndsavdelning. När myndighetsbeslutet är fattat om att få hemtjänst har du rätt att välja utförare.

I Danderyd finns många utförare att välja mellan. I Danderyd driver också kommunen själv hemtjänst i s.k egen-regi. När du ska välja hemtjänst så är det till biståndsavdelning du ska ringa. Biståndsavdelningen och kommunens egen hemtjänstverksamhet är således inte samma sak.

Lagen om Valfrihet


Lagen om Valfrihet som tillämpas i Danderyd Kommun är en viktig lag som vi ska vårda och slå vakt om.
Den sätter dig som medborgare i centrum och flyttar makten till dig så att du får bestämma mer om din vård och omsorg.
Det är alltså du som bestämmer vem som ska utföra din hemtjänst. Det ökar också kvaliteten i omsorgen i det totala perspektivet. Genom att välja en utförare som du anser har högre kvalitet än andra är du själv med att utveckla omsorgen i en riktning mot högre kvalitet.

Idag är det enkelt att byta utförare och vi hjälper förstås gärna till. Det är heller inget konstigt att byta och välja en annan utförare.

Så här gör du för att ansöka om hemtjänst i Danderyd


För att få hemtjänst kontaktar du någon av biståndshandläggarna på socialkontorets äldre och LSS avdelning. Biståndshandläggaren går igenom vilka behov du har tillsammans med dig och fattar ett beslut om insatser.

Danderyds kommun

Socialkontoret

Postadress: Box 28, 182 11 Danderyd

Besöksadress: Mörby centrum, plan 6

Telefon: 08-568 910 00, fax: 08-568 911 36

E-post: socialkontoret@danderyd.se

Informationsblad

Här kan du ladda ner mer information om hur hemtjänsten fungerar i Danderyd

Danderyd Kommuns hemsida

Här får du mer och aktuell information direkt från Danderyd Kommuns hemsida.

Så här gör du för att välja utförare av hemtjänst i Danderyd.


När du blivit beviljad hemtjänst kan du välja utförare av hemtjänst.

I Danderyd finns flera privata utförare. Kommunen driver även hemtjänst i kommunal regi som är en egen organisation. Det är alltså inte den organisationen du ska kontakta om du vill välja en privat utförare.

Handläggarna på Socialkontoret hjälper dig att välja utförare i samband med din ansökan.

Byta till Lugn&Ro Hemtjänst


Om du vill ha mer information om hur Lugn&Ro arbetar så får du gärna ringa oss så berättar vi mer
Tel: 020 – 118 118

Vi hjälper gärna till om du känner att du har svårt att hantera själva bytet till oss.
Biståndshandläggarna på Socialkontoret hjälper dig att göra omval till en annan hemtjänstutförare.