Vi håller ihop din vård och omsorg

Lugn&Ro Omsorg Danderyd

I Danderyd håller vi ihop din vård och omsorgen i kundvalet genom att samverka med alla vårdgrannar du eventuellt är i behov av. I vår organisation finns också hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering samlad i ett team. Lugn&Ro har även en vårdcentral och en seniormottagning under samma tak i Norrtälje för att seniorer där ska få en tillgänglig trygghet till både vård och omsorg efter behov. Även fast du i Danderyd inte har direkttillgång till alla dessa kompetenser tar vi med oss dessa erfarenheter även till Danderyd. Självklart kan du välja vår vårdcentral i vårdvalet i Stockholms Läns Landsting även om du bor i Danderyd.

Personcentrerad omsorg

Vi arbetar i små lyhörda team som lyssnar på dig och rättar sig efter dina behov. Du har en egen kontaktperson och hela vårt vårdteam står beredd vid behov.


Hög kontinuitet.

Inget spring av obekant personal. Vid varje mätning som gjort år efter år har vi högst personaltäthet i alla kommuner. Personalen vet på så sätt vad som ska göras hos dig.


Hemsjukvården

I Danderyd är det din primärvård som ansvarar över hemsjukvården och som arbetar tillsammans med hemtjänsten. Exempel på insatser är medicingivning, omläggningar och injektioner. Vi har också egen mycket hög kompetens inom hemsjukvård.


Hemrehab.

I Danderyd ansvarar primärvården för din hemrehabilitering som arbetar tillsammans med hemtjänsten. Exempel på insatser är förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassning och sjukgymnastik. Vi har även i vår egen organisation hög kompetens inom hemrehabilitering med egen arbetsterapeut och sjukgymnast.


Vårdcentral

Vi har en vårdcentral i Norrtälje centrum med utredning, behandling, provtagning, vaccinationer, psykosocial kompetens med mera. Även fast du bor i Danderyd kan du välja oss som vårdcentral i det fria vårdvalet.


Seniormottagning

Till vår vårdcentral har vi anslutet en seniormottagning för 75+. Vi har en särskild väg för dig som är 75+, vilket innebär bättre tillgänglighet, egen vårdkontakt med mera.


En tillgänglig trygg sammanhållen vård och omsorg