Hemtjänst

Lugn&Ro Omsorg Danderyd

I Danderyd håller vi ihop din vård och omsorgen i kundvalet genom att samverka med alla vårdgrannar du eventuellt är i behov av. I vår organisation finns också hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering samlad i ett team. Lugn&Ro har även en vårdcentral och en seniormottagning under samma tak i Norrtälje för att seniorer där ska få en tillgänglig trygghet till både vård och omsorg efter behov. Även fast du i Danderyd inte har direkttillgång till alla dessa kompetenser tar vi med oss dessa erfarenheter även till Danderyd. Självklart kan du välja vår vårdcentral i vårdvalet i Stockholms Läns Landsting även om du bor i Danderyd.

Personcentrerad omsorg

Vi arbetar i små lyhörda team som lyssnar på dig och rättar sig efter dina behov. Du har en egen kontaktperson och hela vårt vårdteam står beredd vid behov.


Högst kontinuitet i Norrort.

Inget spring av obekant personal. Vid varje mätning, år efter år, och oavsett vår storlek i kommunen, har vi högst personaltäthet oavsett kommun i Stockholms Län. Personalen vet då vad som ska göras hos dig.


Du bestämmer vem som ska komma och utföra din hemtjänst

Detta kan vi hjälpa dig med i hemtjänsten


Hemtjänsten har ett brett utbud av tjänster från alldagliga stödjande behov av serviceinsatser till personlig omvårdnad eller mer omfattande medicinsk omvårdnad. Notera att i Danderyd är det primärvården som ansvarar för sjukvårdande insatser dock utför vi vissa av dessa på delegering av sjuksköterska eller rehabpersonal.

Service


Det finns en mängd av biståndsbedömda serviceinsatser vi kan stödja dig med i din vardag. Här presenteras ett urval av dessa insatser av servicekaraktär.


 • Städning,Tvätt, Strykning, Bädd
 • Avlösning för anhöriga
 • Inköp, Matlagning, Matlådor
 • Apoteksärenden
 • Ledsagning – viktiga ärenden
 • Aktiviteter
 • Kontaktperson
 • Trygghetslarm

Omvårdnad


För ditt personliga behov omvårdnad utför personalen olika omsorgsinsatser. Här presenteras ett urval av typiska biståndsbedömda omsorgsinsatser


 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Komma i och ur säng
 • Hjälp med förflyttning
 • Annat stöd vid måltider
 • Tillsyn av olika slag
 • Promenader
 • Social samvaro

Vård


Hemtjänstpersonalen utför efter behov medicinska eller paramedicinska insatser delegerat av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.


 • Stödstrumpor
 • Medicingivning
 • Ögondroppar
 • Omläggningar
 • PK-prover
 • Gångträning
 • Diabetes-stöd
 • Stomibyten