Hemsjukvård i Danderyd

Lugn&Ro Hemsjukvård

Ansvaret för din hemsjukvård i Danderyd ligger i primärvården och ej i själva kundvalet. Vår omsorg samverkar dock nära med din primärvård så att du får din sjukvård tillgodosedd. Vi har egen hemsjukvård i Norrtälje som ändå samverkar med personalen i Danderyd vid behov och kan även hjälpa dig med samordning vid behov. Din kontaktperson i hemtjänsten tar hand om denna samordning i samtycke med dig. 

För mer info klicka på guldknappen nedan.

Hemsjukvård i praktiken

Lugn&Ro Hemsjukvård

I vår hemsjukvård har du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ansvarar över din sjukvård i hemmet och koordinerar kontakten med övrig sjukvård och inom hemtjänsten. Såromläggningar och läkemedelshantering är typiska insatser i den basala hemsjukvården.

Lugn&Ro har integrerat hemtjänsten, hemrehabiliteringen, hemsjukvården och läkarinsatser i samma organisation.
Vår hemtjänst är därför duktig på att samverka med övriga vårdgrannar såsom primärvården så att du ska få ett så gott omhändertagande som möjligt. Vi är bra på att identifera vårdbehov eller annan hjälp du kan behöva.

Vår koordinator och/eller din kontaktperson tar därför vid behov kontakt med t.ex din vårdcentral.

På vårdcentralen finns din sjuksköterska som har lång erfarenhet av att arbeta med äldre. Vid behov och med ditt samtycke kommer hon att titta över dina mediciner och löpande bevaka dina medicinska intressen så att dina relationer med sjukhuset eller vårdcentralen löper smidigt. Hon har kontakt med din husläkare för att tillse att ordinationerna är i överensstämmelse med ditt tillstånd eller förändringar. Vanliga insatser din sjuksköterska utför är medicingivnining, insulininjektion, provtagningar, omläggningar mm.

Delegerade insatser till hemtjänsten

Lugn&Ro Hemsjukvård

Hemtjänstpersonalen utför efter behov medicinska eller paramedicinska insatser delegerat av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Typiska delegerade insatser är:

hjälp med stödstrumpor - medicingivning - ögondroppar - omläggningar - PK-prover - gångträning - stöd med din diabetes - stomibyten