DNA Analys – Hur fungerar det?


Att göra en DNA analys på specifika ärftliga faktorer är idag både enklare, billigare och säkrare. Du får ett provtagningskit på posten eller vi hjälper dig direkt på vår mottagning. Genom ett enkelt salivprov kan vi idag samla tillräckligt med material (DNA) som sedan skickas till analys till ett kvalitetssäkrat laboratorium. Resultatet återkommer inom ett par veckor per rekommenderad post. Resultatet beskrivs i ett omfattande individuellt kompendium som du tar del av själv och kan diskutera eventuellt med din läkare eller på vår Livsstilsmottagning. Hela processen är kvalitetssäkrad ur patientskretessynpunkt


DNA-test direkt på mottagningen


Du kan göra DNA-testet direkt på vår mottagning. Du bokar tid på vår mottagning, beställer och betalar över disk. Vi gör ett salivprovtest och sköter hela processen och kommunikationen med analys-labbet och meddelar sedan dig när provresultatet är klart. Alternatvt kan även resultatet skickas direkt hem till dig


Steg 1 – Provtagning

Du beställer tid på vår Livsstilsmottagning. Tillsammans med sjuksköterskan väljer du ut det DNA-test som intresserar dig. Testkittet betalar du direkt över disk hos oss. Sjuksköterskan topsar dig i munnen. Förberedelserna är nu klara. Vi skickar testprovet till det certifierade labbet. Du väljer om du vill ha analysresultatet skickat direkt hem till dig eller till oss. Vid önskemål kallar vi dig till oss för genomgång av resultatet.

Steg 2 – Analys

Laboratoriumet bekräftar att analaysprovet har inkommit och meddelar när resultatet är klart. Ett sammanställande kompendium skickas till oss eller till dig per rekommenderat brev. Om du så önskar går vår Livsstilsmottagning igenom resultatet tillsammans med dig om huruvida du kan minska dina hälsorisker delvis med hjälp av underlaget i DNA-analysen

DNA-test hemifrån


Hela proceduren sköts över nätet utan att du behöver komma till någon mottagning. Du väljer test och betalar över nätet. Testkittet kommer hem till dig. Du gör själv provet. Försluter provet i medskickat kuvert. Testresultatet kommer med rekommenderad post till dig.


Steg 1 – Beställning

Du väljer det DNA-test du är intresserad av direkt via vår hemsida. Testkit och analysbeställning betalas via vår hemsida.

Steg 2 – Provtagning

Provkittet skickas hem till dig. Du följer noga hur instruktioner hur salivprovet ska tas. Processen är snabb och enkel.

Steg 3 – Försändelse

Du förseglar salivprovet i föradresserat brev som kommer med provkittet och skickar sedan in det.

Steg 4 – DNA Analys

Du kommer att få en bekräftelse mail på att laboratoriumet mottagit ditt prov och du inväntar sedan resultatet.

Ring oss på 020-118118 eller maila till dnatest@webdoktor.se för mer information