Ansvarstagande för bygden

admin CSR

Generations

Ansvarstagande för bygden

Våra äldre umgås med våra yngre

Vi förstår hur viktigt det är att ungdomar får en chans att komma in på arbetsmarknaden, inte minst för att få en lön men också i “fostrande” syfte där de då får arbeta med människor med stort behov av omsorg och stöd.  De  kan utveckla  självkännedom och reflektera över sina värderingar för att få positiva attityder till åldrandet. Det är ansvarstagande. Att ständigt överföra våra värdegrunder till våra anställda och framförallt till de yngre tror vi är en långsiktig god investering både för oss och för kommunen i sin helhet.

Våra skattemedel

Verksamheten är nästan uteslutande finansierad via skattemedel som både du och våra anställda har betalat in. Nästan alla skattemedel går tillbaka lokalt till kommunen då både företaget och våra anställda verkar här där du får din vård och omsorg. Dessutom består flertalet av våra övriga kostnadsposter av inköp från lokala leverantörer.