Kvalitet är ansvarstagande

admin CSR

Helping The ElderlyVi anser att den svenska välfärdsmodellen i grunden är bra och att större valfrihet är en naturlig utveckling. Vi måste sluta omyndigförklara de äldre när de har stora behov av vård och omsorg. Det är just vid sådana tillfällen valfriheten visar sin starkaste sida inom vård och omsorg. Desto viktigare då att lära och ha ett lyssnade förhållningssätt till deras erfarenheter och bakgrundshistoria. De är inga dagisbarn och kan inte alltid uttrycka sig pga av sin situation. Vi måste alla inom både den offentligt och privat drivna vården lära oss att bättre samverka så att ingen faller mellan stolarna.

  • Vi deltar i kommunens värdegrundsarbete och påverkar i olika råd för att förbättra situationen inom vård och omsorg.
  • Vi har innovativa koncept för att förebygga försämrad hälsa hos de äldre.
  • Vi arbetar i små personalgrupper för att skapa trygghet och kontinuitet inom vård och omsorg.
  • Vi sätter särskilt vikt på det salutogena förhållningssättet vilket innebär sammanhang, begriplighet och meningsfullhet.

Läs gärna mer på våra andra sidor om hur vi arbetar med god kvalitet inom vård och omsorg.