Jämställdshetsaspekter

admin CSR

Integration through cooperation within society. Equality and har

Jämställdhet är en viktig fråga för oss och vi vill erbjuda kvinnor och män en arbetsmiljö med lika rättigheter och möjligheter.

– Vi  anser att kvinnor och män ska kunna känna sig trygga i sitt arbete

– Vi har en företagskultur som främjar personlig vidareutveckling

– Personalen ska erbjudas arbetsförhållanden som främjar balans mellan jobb och familjeansvar.

Vi erbjuder därför arbetsvillkor som är utformade efter både kvinnliga och manliga behov så att alla våra anställda ska få chansen att utnyttja sin fulla potential i sitt dagliga arbete hos oss.