Bra arbetsmiljö = god kvalitet

admin CSR

yinandyang
Hög kvalitet och god arbetsmiljö hänger ihop som handen i handsken och det vill vi symbolisera med symbolen yin&yang.

Bilden symboliserar vårt allmänna kvalitetshjul för ständig förbättring av verksamheten vad gäller både arbetsmiljö och god kvalitet inom vård och omsorg.

Kvalitetshjulets axel består av ledningens analyser av arbetsmiljön och kvaliteten i vårt genomförande där energin i hjulets rörelse matas av signaler från personalen och våra kunder.

All personal förväntas vara delaktiga i vårt kvalitet- och arbetsmiljöarbete.

Verksamheten är förpliktigad att uppfylla många olika lagkrav och avtalskrav samt förväntningar från både kunder och beställare inom vård&omsorg.