Tillgänglighet

Lugn&Ro är tillgängligast enligt Socialstyrelsen

admin Omsorg, Pressmeddelanden

Lugn&Ro har mycket hög tillgänglighet till läkare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal visar Socialstyrelsens brukarundersökning. Socialstyrelsen gör årligen en undersökning av kvaliteten i äldreomsorgen och hur den upplevs av brukarna. Lugn&Ro sticker ut tydligt vad gäller tillgängligheten till läkare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal för …