Vården hos Citikliniken Senior sparar viktiga vårdplatser i en pressad vård

admin Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Citikliniken Senior har demonstrerat en lovande praktiskt vårdmodell med sammanslagen hemtjänst och vårdcentral vilket resulterar i att återinläggningar på sjukhus betydligt minskar. Efter att en patient är färdigbehandlad på sjukhus skrivs denne ut från sjukhuset. Vid behov tar öppenvården över …