Att bli senior ska vara en god tid

Lugn&Ro är en av de främsta vårdgivarna i Sverige gällande personaltäthet i äldreomsorgen enligt mätningar

admin Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Lugn&Ro erbjuder personcentrerad vård och omsorg med mycket hög kontinuitet   Personaltätheten i Lugn&Ro´s äldreomsorg tillhör de främsta i Sverige enligt senaste mätningarna. Att uppnå en h​ög kvalitet inom vård och omsorg innebär att den bör vara personcentrerad och utgå …