Coronavirus-Covid-19 | Hemtjänsten bör ställa om snabbare

admin Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Hemtjänsten bör ställa om snabbare för att minska smittspridning till medarbetare och kunder.   Smittspridning hos potentiella bärare av Covid-19 måste förhindras att nås till våra äldre och sköra inom omsorgen. Hemtjänstens uppdrag och arbetsmetodik bör därför snabbare ställas om …