Har du hudproblem?

admin Aktuellt old

Om du har hudproblem som vi inte kan bedöma eller åtgärda på vår mottagning så ordnar vi med en kvalificerad remiss till vår samarbetspartner SkinDoc i Mörby.