Sedan januari 2017 kan du välja mellan att ringa kommunens biståndsavdelning för att få behovsprövad hemtjänst eller själv köpa den omsorg och service du behöver till 50% skattereducerad pris.

Lugn&Ro Omsorg/Service